2

Bắt đầu

Tất cả các bài viết trên blog này đều được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Đó là những bài học, những va vấp, sai lầm và thất bại, cũng như một số thành công nho nhỏ mình đã đạt được trong suốt quá trình phát triển và hoàn thiện bản thân.

Nội dung của blog xoay quanh các vấn đề mà tất cả thanh niên Việt Nam phải đối mặt hàng ngày: Từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho khoa học, tới cách ứng xử khi giao tiếp trong công việc và cuộc sống; cách sửa chữa các đồ đạc trong nhà… hay phức tạp hơn là cách vận hành một business cá nhân…

 

Còn bây giờ thì bắt đầu nào !!!